STANDARDRUNDAN


8000SEK

(upp till 10g)

10.000SEK

(10-80g)

STORA RUNDAN


11.000SEK

(upp till 10g)

14.000SEK

(10-80g)

max 3000 ex
70 ställen

max 5000 ex
120 ställen